Kalendar za novembar/decembar

I evo ga i poslednji kalendar u ovoj godini 
Ovo je naša četvrta grupa!